Briketovacie lisy BrikStar CM

boli vyvinuté pre lisovanie mäkkých kovov, hliníkových a medených triesok a materiálov s podobnými vlastnosťami tlakom až 140 MPa.

Lisovanie prebieha vo valcovej raznici. Vysoká kompresia materiálu je dosiahnutá lisovaním proti pevnej závore, ktorá uzatvára lisovaciu komoru. Špeciálne konštrukčné riešenie závory umožňuje efektívne vytlačovanie brikiet hlavným lisovacím valcom po briketovode až k miestu skladovania. Vytlačovanie brikety prebieha súčasne s lisovaním. Priemerná dĺžka brikety je 50 mm, merná hmotnosť brikety z hliníkových tiesok je od 1 500 do 2 200 kg/m3. Lisovací tlak v raznici môže dosiahnuť až 140 MPa.

Prevedenie BrikStar CM

 • s veľkoobjemovou násypkou o objeme 1 až 3 m3 pre sypké materiály, ktorá je vybavená vyhrňovacou frézou a dávkovacím šnekom
 • so šnekovým podávačom a štvoršnekovou násypkou (4SN) o objeme 0,7 alebo 1,2 m3 vybavenou dnom so štyrmi šnekmi s rôznymi otáčkami a priemermi, prítlačným válcom (WA) alebo rozrušovacím válcom (WE)

BrikStar CM je ideálne zásobovať materiálom priamo z existujúceho systému dopravy triesok od obrábacích centier, možné je aj manuálne plnenie, alebo plnenie prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia, ktoré do násypky lisu vyklápa kontajner s trieskami. Brikety sú z lisu vytlačované po jednoduchom vedení do výšky 940 mm k miestu balenia.

Briketovacie lisy spracovávajú: mäkké kovy, hliníkové a medené triesky a materiály s podobnými vlastnosťami tlakom až 140 MPa

Parametre brikiet: tvar valca s priemerom 60 mm

 
Technické parametre
  Priemer brikiet Výkon Motor hydraul. čerpadla Hmotnosť lisu násypka
objem 1 m3
Hmotnosť lisu násypka
objem 2 m3
Hmotnosť lisu násypka
objem 3 m3
BrikStar CM 50 60 mm 30 - 60 kg/hod 4 kW 1265 Kg 1365 Kg 1395 Kg
BrikStar CM 70 60 mm 50 - 80 kg/hod 5,5 kW 1280 Kg 1380 Kg 1410 Kg
BrikStar CM 100 60 mm 70 - 120 kg/hod 7,5 kW 1310 Kg 1390 Kg 1420 Kg
BrikStar CM 150 60 mm 110 - 170 kg/hod 11 kW 1355 Kg 1425 Kg 1455 Kg
Brikstar CM 300 60 mm 220 - 340 kg/hod 2x11 kW - 2850 Kg -
 
Štandardné vybavenie
 • Násypka s objemom 1 m3 s dvojramennou vyhrňovacou frézou a šnekovým podávačom
 • Vedenie pre dopravu brikiet do kontajnéru
 • Chladič oleja pre nepretržitú prevádzku
 • Kontajnér na zachytávanie vylisovanej kvapaliny bez čerpadla
 
Voliteľné príslušenstvo
 • Vibračný triedič triesok
 • Šnekové alebo článkové dopravníky materiálu
 • Riadiaci systém briketovacieho lisu pre ovládanie dopravníkov na základe signálu z čidiel hladiny materiálu v násypke
 • Hydraulický olej pre teploty okolia nižšie ako + 5°C

Záchytná vaňa na vylisovanú chladiacu kvapalinu s čerpadlem

Briketovanie prospieva životnému prostrediu tým, že pripravuje lepšie využitelnú surovinu pre železiarne. Pri tavení brikiet namiesto volne sypaných triesok sa získa až o 15% kovu viac. Ďalším prínosom pri lisovaní triesok je vytlačenie a zachytenie chladiacej kvapaliny, ktorá na trieskach zostáva. Pre zachytenie vylisovanej kapaliny sa používajú záchytné vane umiestnené pod lisovacím rámom. Čerpadlo s plavákovým spínačom môže prečerpávať kvapalinu zo záchytnej vane zpět do výrobnej linky alebo do vhodných obalov. Obsah chladiacej kvapaliny v briketách sa zníží na menej ako 10%.

Voliteľné násypky

Veľkoobjemová násypka pre BrikStar CM vhodná len pre veľmi sypké a ľahké materiály voliteľnej veľkosti 1 m3, 2 m3 alebo 3 m3 so zvisle vyplnenými rohmi je vybavená vyhrňovacou frézou osadenou dvojramenným rotorom a dávkovacím šnekom. Dvojramenný rotor a šnek sú z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti poháňané vlastnými hnacími motormi s vhodnou prevodovkou.

Násypka so štyrmi šnekmi (4SN) vhodná pre všetky typy lisov určená pre spracovávanie dlhších triesok, ktoré niesu sypké, ale je možné ich ľahkoo rozpliesť. Dno násypky je vybavené zostavou štyroch šnekov s rôznymi otáčkami a priemermi a prítlačným valcom (WA) alebo rozrušovacím valcom (WE). Tieto zariadenia narušia dlhé chuchvalce a rozlámu dlhé triesky tak, že je možné dávkovať ich do lisovacej komory. Veľkosť násypky je 0,7 m3 alebo 1,2 m3.

 
Prednosti použitia lisov
 • optimalizácia investičných nákladov výberom z širokého sortimentu výkonov
 • profit získaný vlastným predajom brikiet
 • zníženie zodpovednosti za možné znečistenie životného prostredia
 • zníženie nákladov na manipuláciu a skladovanie znečistených triesok
 • vysoká kvalita brikiet, nízka zbytková vlhkosť
 • jednoduchá kontrola a údržba
 • univerzálne použitie
 • minimálna obsluha pri použití veľkoobjemovej násypky

cm_11
cm_9 cm_12cm_5 cm_10cm_14 cm_13cm_4 cm_1cm_3
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by JoomlaCMS!